Zarząd

Władze Stowarzyszenia Geodetów Polskich we Wrocławiu (kadencja 2022-2026)

Prezes: Bożena Tabisz
Prezes Honorowy ZO: Franciszek Czerniecki
Wice-Prezes: Alicja Meusz
Wice-Prezes: Andrzej Klimczak
Sekretarz: Teresa Dzikowska
Skarbnik: Anna Mielnik

Członkowie Zarządu:
Marek Bittner
Jerzy Biegalski
Katarzyna Cirko
Dariusz Dereń
Andrzej Dudek
Paweł Kaniok
Andrzej Nowak
Sylwia Porucznik