szkolenie 20.01.2023 r.

Data publikacji: 22.11.2022

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zapraszają na stacjonarne warsztaty dotyczące: Aktualizacja baz danych prowadzonych przez starostę – format GML z wykorzystaniem C-GEO”.

 

 Warsztaty poprowadzi: Jerzy Biegalski Softline Plus wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej.

 

 

Program :

  • Podstawowe informacje na temat opracowania map obiektowych w kontekście ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych.

  • Aktualizacja mapy zasadniczej na podstawie danych PZGiK w plikach GML:

– import i wygenerowanie mapy zasadniczej,

– edycja i tworzenie nowych obiektów,

– kontrola poprawności danych (walidacja),

– eksport różnicowego pliku GML.

  • Wykorzystanie usług sieciowych w dostępie do bezpłatnych danych przestrzennych:

– osnowa szczegółowa (usługi WMS i WFS),

– dane ewidencyjne z WMS i WFS (działki, budynki), usługa ULDK,

– dane wysokościowe WCS (NMT, wysokości),

– plany zagospodarowania przestrzennego,

– ortofotomapy, mapy topograficzne, BDOT10k, punkty adresowe.

1. Warsztaty prowadzone będą w formie stacjonarnej – budynek NOT we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74, sala 104.

2. Czas trwania: od 10:00 do 14:00. Organizator przewiduje dwie przerwy w trakcie warsztatów.

3. Zalecane jest posiadanie własnego komputera, co umożliwi samodzielne wykonanie realizowanych ćwiczeń.

4. Uczestnicy otrzymają na podany adres e-mail przed szkoleniem, bezpłatne, 30-dniowe licencje C-GEO 2022 z dodatkowymi modułami oraz materiały szkoleniowe.

 

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przekazanie organizatorowi szkolenia w terminie do 15 stycznia 2023 r. zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu zgodnego z treścią załączonego formularza. Zgłoszenie może mieć postać dokumentu papierowego lub dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także przekazanie zgłoszenia w postaci skanu podpisanego uprzednio dokumentu papierowego.

Zgłoszenie w postaci dokumentu elektronicznego, w tym w postaci skanu, należy przekazać pocztą elektroniczną na adres e-mail : o.wroclaw.sgp@gmail.com

 

W sprawach organizacyjnych dodatkowych informacji udzielają :

Joanna Przybylska – telefon kontaktowy 696 472 264

Bożena Tabisz – telefon kontaktowy 603 37 83 97

W sprawach finansowych dodatkowych informacji udziela :

Anna Mielnik – telefon kontaktowy 695 808 097

 

Odpłatność za szkolenie wynosi 350.00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

Dla członków SGP, którzy mają opłacone składki, koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 250.00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

 

SGP Oddział we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
Numer konta: mBank
08114000260000352229001026

koniecznie z dopiskiem „ szkolenie: 20 stycznia 2023 r. – opłata za : ……(nazwisko i imię uczestnika szkolenia)”

Uwaga: opłata może być dokonana po odbytym szkoleniu (w uzgodnieniu z Organizatorem).

 

 

Pobierz: kartę zgłoszenia na szkolenie: tutaj

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu